Verksamhet

Vår uppgift är att sprida ut Biblar.

Varför

Vi tror att Bibeln är den enda sanna skriftliga Gudsuppenbarelsen till människan, och därför vill vi sprida ut Biblar. Bibelns centralgestalt är Jesus Kristus. I honom har Gud räddat världen. Vi vill göra Kristus känd och älskad. Helt enkelt hjälpa människor att komma till tro på honom och bli hans efterföljare.

Var

Vi delar ut Biblar i Norden och i en del av de forna Östeuropeiska länderna. I Sverige och i Norge delas Nya Testamenten ut framförallt i skolor. Behovet av Biblar i de forna öststaterna är stort. Där utförs arbetet med bibelutdelningar hand i hand med social hjälp till barnen.

Hur

Ute i andra länder samarbetar vi med församlingar, samfund och organisationer som bedriver lokala bibelprojekt. Detta samarbete garanterar att biblarna (och annan hjälp) når fram.

I skolor i Sverige är de kristna ungdomar som delar ut NT till sina klasskamrater och kompisar, i samarbete med Ny Generation.