Vanliga frågor

Fråga: Hur mycket kostar det att ta fram en Bibel (Nya Testamentet) som ni delar ut?
Svar: 20-30 kronor beroende på utformning och tryckkostnader.

Fråga: Kommer Biblarna fram?
Svar: Ja. Eftersom vi endast arbetar utifrån en lokal anknytning kommer Biblarna fram.

Fråga: Har ni stora omkostnader?
Svar: Eftersom vi har ett 90-konto får inte våra omkostnader aldrig överstiga 25 %.

Fråga: Vilket samfund tillhör ni?
Svar: Vi tillhör inte något samfund. De som arbetar aktivt (t.ex. styrelseledamöter) tillhör olika kyrkor och samfund. På samma sätt har vi gåvogivare i olika kyrkor och samfund. Det gemensamma är att vi delar den grundläggande bibelsynen med varandra.