Fängelsearbete

Vi stöttar arbetet på både mans- och kvinnofängelser runt om i världen, men framför allt i gamla öststaterna. Vi kan bara konstatera att både intagna och fängelseledningarna är positiva till kristet arbete inom anstalterna. De tillåter flera bibelstudiegrupper att kontinuerligt arbeta under ledning av medlemmar från lokala kristna församlingar.

Här några bilder inifrån Centralfängelset i Budapest:

Fängelsearbete