Bibeln till bikers!

Biker Bibel - Min första BibelChurch on Wheels är en stor organisation för motorintresserade kristna.

Medlemmarna finns med på festivaler och andra arrangemang för motorintresserade. Vi stödjer utdelningarna av biblar vid dessa arrangemang.

Arbetet som Church on Wheels står bakom bedrivs såväl i Sverige som i övriga Europa.

I juni 2009 tryckte Church on Wheels upp 3 000 nya biblar upp på ryska som Min första Bibel varit med och gett bidrag till.

Under sommaren deltog man bland annat på en stor festival i Ukraina där cirka 5 000 motorintresserade hade samlats. Många personer sökte förbön och tackade för de biblar som delades ut under festivalen.

Din gåva gör det möjligt för Church on Wheels att dela ut fler biblar!

Church on Wheels