Översättning av Bibeln

Handbok för livet - Min första BibelÖversättning av Bibeln
Sedan några år tillbaka påbörjades en nyöversättning av Levande Bibeln. Nya Testamentet (Nya Levande Bibeln) kom ut 2003. Översättningsarbetet med Gamla Testamentet pågår. Med ett modernt och levande språk kan ännu fler människor nås med evangeliet. Du kan med din gåva hjälpa oss att hålla det bibliska språket på svenska levande.