Bibelspridning

Vi har ett kontinuerligt samarbete med ungdomsorganisationen Ny Generation i Sverige. Ny Generation delar ut 10 000-tals Nya Testamenten i skolor varje år.

Vi samarbetar med Ny Generation och stöder bibelprojektetAtt ge ett Nya Testamente till sin kompis är att förmedla det oförfalskade evangeliet till en medmänniska. Detta är möjligt bara därför att Du med Din gåva hjälper oss att ta fram Biblar och bibeldelar!

Sedan julen 2002 samarbetar vi med Ny Generation, en organisation med hundratals kristna skolgrupper på skolor runt om i landet, men även utanför Sveriges gränser.

Vi stödjer Ny Generations bibelprojekt som sedan starten 2002 har inneburit att över 100 000 Nya Testamenten har deltas ut på skolor runt om i Sverige. Det fantastiska med detta projekt är att det är de lokala kristna skolgrupperna som gör utdelningarna. De ger Nya Testamenten till sina vänner och när sedan frågorna kommer så finns de kvar på skolan.

Många kan berätta om hur deras liv förändrats till följd av att de har fått ett Nya Testamente av någon av Ny Generations skolgrupper.

Grupperna är väldigt duktiga och kreativa när det gäller att hitta pengar till bibelutdelningen, men för oss är det fortfarande en förmån att få vara med och stödja utdelningarna ekonomiskt.

Din gåva är uppskattad och innebär att fler Nya Testamenten kan delas ut!