Hjälp till barn i Kiev

Sedan ett par år tillbaka stödjer föreningen Min Första Bibel det arbete som organisationen UCCC bedriver i Kiev med omnejd i Ukraina. UCCC arbetar med de allra minsta i samhället och organisationens arbete omfattar bland annat:

Hjälp till barn i Kiev
  • Matpaket delas ut till familjer i de extremt fattiga områdena och en omfattande verksamhet bedrivs med bland annat samlingar för barn och ungdomar. Många av barnen lever tillsammans med sina mammor i hus utan vatten och fullgod värme.
  • Ett särskilt arbete bedrivs även med inriktning på Kievs många gatubarn där man ger barnen möjlighet att få mat, duscha och tvätta sina kläder.
  • Village of Hope är en lägerby utanför huvudstaden Kiev. Här ges barn från svåra förhållanden möjlighet att komma på några veckors läger.

Genom din gåva är du med och ger barn som lever under extremt svåra förhållanden hopp om en bättre framtid!