Om MFB

Min Första Bibel (MFB) är en ideéll förening som samarbetar med bl.a. BIBLICA (fd. International Bible Society, IBS). Föreningen har 90-konto och egen styrelse.

Idag samlar vi gåvor under tre olika huvudgrenar:

  • Bibelutdelning i fd. Östeuropa (fd. Barnbibelfonden): gåvor som används för att dela ut biblar till barn. Dessa gåvor används också för att hjälpa barn i deras svåra livssituation, t.ex. gatubarn i forna östeuropeiska länder.
  • Bibelutdelning i Sverige (fd. IBS-evangelisten): gåvor som används för att dela ut biblar i Sverige (och i Norden). Utdelning sker i samarbete med Ny Generation på skolorna genom kamrater, men även i samarbete med olika församlingar och skolor.
  • Ordet är den tredje grenen i insamlingsverksamheten. Dessa gåvor används för att stödja olika bibelöversättningsprojekt.

Bibelspridning - vår visionBibelspridning - vår vision

För oss kristna är Bibeln en naturlig del av vardagen, det är Guds ord. Vi vet att den ger tröst, uppmuntran och vägledning. Men runt om i världen, både hemma och utomlands finns många människor som inte har möjligheten att läsa bibeln själva. Vår vision är att nå ut till så många som möjligt med evangeliet om Jesus – genom bibelspridning.
  

Min Första Bibel - hur började det?

Min Första Bibel - hur började det?Ända sen 1970-talet har vi i Sverige jobbat med bibelspridning. Kanske känner du till oss bättre under namnet Barnbibelfonden och IBS-evangelisten, men i dag kallar vi oss Min Första Bibel eftersom det är vårt mål att ge alla människor en egen första bibel. Vi vet att uppgiften är stor och utmanande men vi vill göra vad vi kan för att sprida det glada budskapet – evangelium.

 

Hjälp oss att hjälpaHjälp oss att hjälpa

Många är de vittnesbörd om människor som fått sina liv förvandlade i samma ögonblick de fått en Bibel i sin hand och börjat läsa. Genom att bli en Bibelsup- porter kan du bli en viktig del i att sprida Biblar. Genom ditt stöd och dina böner kan vi fortsätta att dela ut Biblar.